Header Ads

TI 10,Grand final PSG.LGD vs TSpirit
TI 10,Grand final PSG.LGD vs TSpirit

Стрийм 10 сарын 7-нд эхлээд одоог хүртэл зогсоогүй явж байна. Үзэгчид нь
сунгаад л байвал хэзээ ч дуусахгүй гэсэн үг. Та ч гэсэн donation илгээгээд стриймийг нь сунгах боломжтой.
1 Minute = 1000MNT | Day 2

Marathon-Сунгах
https://ift.tt/3yrxpqL (Paypal)
Khanbank 5125024413 (Orgil)

FOLLOW!
twitch — https://ift.tt/aNYdH2X
Youtube –https://www.youtube.com/channel/UCRRBlJ4vR7AaWsj1qDa_H_w
instagram-https://ift.tt/d5oGva6
Donate хийж урамшуулахыг хүсвэл !
https://ift.tt/3yrxpqL (Paypal)
Khanbank 5125024413 (Orgil)

No comments